Naujienos

Jau greitai vėl sugužėsime į Raitininkų kaimą!

Šių metų liepos 13 d. esant geram orui šventė vyks Raitininkų g. 46, Raitininkai, Alytaus r. (buvusioje Barysų, o dabar...
Read More
Naujienos

Suaukojote skulptūrai „Ramybės angelas“ visą sumą! Ačiū!

Suaukojote skulptūrai „Ramybės angelas“ visą sumą! Ačiū! Nespėję prisidėti, bet vis dar norintys - galite ir toliau aukoti. Jūsų parama...
Read More
Naujienos

Per 2023 metus „RAMYBĖS ANGELO“ skulptūrai surinkta 3747,00 Eur

Raitininkų kaimo bendruomenė 2023 rugsėjo 30 d. nutarė rinkti lėšas „RAMYBĖS ANGELO“ skulptūros pastatymui Raitininkų kaimo kapinėse. Per tris paskutinius...
Read More
Naujienos

Ker­šu­čio rais­to Ka­lė­da ap­lan­kė ne tik Rai­ti­nin­kus

Rai­ti­nin­kų kai­me, ku­ris ka­dai­se bu­vo pa­da­lin­tas Aly­taus ir Va­rė­nos ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bėms, yra Ker­šu­čio rais­tas. Bu­vęs jis įspū­din­gai di­de­lis, bet pra­ėju­sio...
Read More
Naujienos

Įvyko Raitininkų kaimo bendruomenės organizuota „Kalėdinė vakarienė”

Vakar įvyko Raitininkų kaimo bendruomenės organizuota "Kalėdinė vakarienė". Vaišinomės ir vaišinome, kartu su muzikiniu duetu "R&A" žaidėme, dalyvavome viktorinoje, dainavome...
Read More
Naujienos

Kalėdinės vakarienės metu perduotos padėkos už pilietiškumą ir išgelbėtą gyvybę

Mūsų bendruomenės nariai, Juozas ir Rokas Drobniai 2023 m. rugpjūčio 23 dieną važiuodami dirbti savo laukų, pastebėjo nuo Makniūnų pusės...
Read More
Naujienos

Bendruomenė dėkoja jau paaukojusiems ir kviečia nesustoti

Šiuo metu į Raitininkų kaimo bendruomenės sąskaitą LT87 3500 0100 1561 1005 su įmokos pavadinimu „Auka Ramybės angelo skulptūrai“ pervesta...
Read More
Naujienos

Kvietimas į Kalėdinę vakarienę

Raitininkų kaimo bendruomenė š.m. gruodžio 16 d. 18:00 val. kviečia savo narius ir bendruomenės draugus į Kalėdinę vakarienę. Vakarienėje vaišės...
Read More
Naujienos

Pasižymėkite šias datas savo kalendoriuose!

Rugsėjo 30 dieną vykusiame susirinkime nusimatėme organizuoti du renginius: 2023 12 16 d. Kalėdinę vakaronę ir kitais metais 2024 07...
Read More
Naujienos

PRISIDĖK PRIE SKULPTŪROS „RAMYBĖS ANGELAS“ PASTATYMO!

Raitininkų kaimo bendruomenė 2023 rugsėjo 30 d. nutarė rinkti lėšas „RAMYBĖS ANGELO“ skulptūros pastatymui Raitininkų kaimo kapinėse. Skulptūrą skirsime Raitininkų...
Read More
Naujienos

KVIETIMAS Į VISUOTINĮ BENDRUOMENĖS NARIŲ SUSIRINKIMĄ

Š.m. rugsėjo 30 d. 13:00 val., Raitininkų kaimo bendruomenės valdyba, visus bendruomenės narius bei planuojančius tapti bendruomenės nariais, kviečia į...
Read More
Naujienos

Šventės „Raitininkų kaimo sugužėjimas 2023” filmas

Vis dar gyvename šiltomis ir tikriausiai mūsų gyvenime neužmirštamomis šventės "Raitininkų kaimo sugužėjimas 2023" akimirkomis. Todėl iš mums pateiktos foto...
Read More
Naujienos

Raitininkų kaimo sugužėjimas 2023: bendruomenės šventė, kuri suartino žmones ir pripildė juos džiaugsmu

Raitininkų kaimo bendruomenė surengė nepaprastą šventę "Raitininkų kaimo sugužėjimas 2023", kuri įvyko praėjusį šeštadienį, liepos 8 d., Alytaus rajone, Raitininkų...
Read More
Naujienos

Atkreipiame dėmesį, kad rytojaus renginio pradžia perkelta į 13:00val. !!!

Atkreipiame dėmesį, kad renginio pradžia perkelta į 13:00val. !!! Visus, visus, čia gyvenančius ar gyvenusius, kurių tėvai, seneliai ar proseneliai...
Read More
Naujienos

Raitininkų kaimo bendruomenės atstovai aptarė problemas su Alytaus rajono mere

Raitininkų kaimo bendruomenės atstovai Juozas Drobnys ir Juozas Adomaitis, šiandien susitiko su Alytaus rajono mere Rasa Vitkauskiene, siekdami pristatyti Raitininkų...
Read More
Naujienos

Sugužėjimas Raitininkų kaime 2023!

Visus, visus, čia gyvenančius ar gyvenusius, kurių tėvai, seneliai ar proseneliai gyveno šiame krašte ar tiesiog šiaip mylinčius mūsų kraštą...
Read More
Naujienos

Pavasarinė talka Raitininkų kaimo kapinėse

Gegužės 1 dieną Raitininkų kaimo bendruomenės nariai tvarkė Raitininkų kaimo kapines. Nors kapinaitės lankomos, tačiau per eilę metų kapinių patvoryje...
Read More
Naujienos

Vasario 16-ąją šventėme Pocelonių kaime

Asociacija "Perkūnkalnis" jau turi puikią Vasario 16 - tosios šventimo tradiciją. Sužinoję, kad šiais metais bendruomenė "Perkūnkalnis" organizuoja šventinę eiseną...
Read More
Naujienos

Mūsų bendruomenės komanda dalyvavo protmūšyje

Makniūnuose vasario 12 dieną vyko "Protmūšis Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai" paminėti. Protmūšį organizavo Alytaus rajono savivaldybės Raitininkų seniūnija, Alytaus rajono...
Read More
1 2