KVIETIMAS Į RAITININKŲ KAIMO BENDRUOMENĖS VISUOTINĮ NARIŲ SUSIRINKIMĄ

Š.m. balandžio 6 d. 10:00 val., Raitininkų kaimo bendruomenės valdyba, visus bendruomenės narius bei planuojančius tapti bendruomenės nariais, kviečia į visuotinį Raitininkų kaimo bendruomenės narių susirinkimą.

Susirinkimas vyks   Raitininkų seniūnijos pastate,  Mokyklos g. 28, Makniūnai, Alytaus r.

Visuotino narių susirinkimo darbotvarkė:

  1. Naujo/naujos Raitininkų kaimo bendruomenės valdybos nario/narės rinkimai
  2. Raitininkų kaimo bendruomenės veiklos ir finansinės ataskaitų pristatymas (pranešėjas bendruomenės pirmininkas J. Adomaitis)
  3. Revizijos komisijos ataskaita (pranešėjas bendruomenės revizorius D. Riabinin)
  4. Diskusijos dėl ataskaitų. Ataskaitų tvirtinimas.
  5. Dėl bendruomenės renginio vyksiančio liepos 13 d. „Sugužėjimas Raitininkų kaime’ 2024“ planavimo (pranešėja bendruomenės narė Milda Dereškevičienė)
  6. Dėl pavasarinės talkos Raitininkų kaime (pranešėjas valdybos narys Juozas Drobnys)
  7. Naujų narių priėmimas
  8. Kiti klausimai

 

Prašome visus aktyviai dalyvauti, nes nesusirinkus pakankamam narių skaičiui, susirinkimas bus laikomas neįvykusiu ir teks rinktis antrą kartą.

Kviečiame siūlytis patiems arba siūlyti jūsų manymu tinkamą žmogų į valdybos nario pareigas.

Siūlykite ir kitus jūsų manymu svarbius klausimus susirinkimo darbotvarkei.

 

Raitininkų kaimo bendruomenės pirmininkas Juozas Adomaitis.

Tel: +37062311303 arba el.paštu: info@raitininkai.lt