Įvyko Raitininkų kaimo bendruomenės Visuotinis narių susirinkimas

Vakar (2024 04 06 d.) Raitininkų kaimo bendruomenė surengė Visuotinį narių susirinkimą. Susirinkimas vyko Makniūnuose, Raitininkų seniūnijos salėje. Dviem trečdaliams bendruomenės narių susirinkus, Raitininkų kaimo bendruomenės pirmininkas padėkojo susirinkusiems nariams ir susirinkimui pirmininkauti pasiūlė Gedeminą Kašėtą, o sekretoriauti Onesą Dvareckienę. Šis pasiūlymas buvo priimtas vienbalsiai.

Visuotinio susirinkimo dalyviams pristačius darbotvarkę ir daugiau pasiūlymų neatsiradus, buvo pradėtas svarstyti naujo/naujos Raitininkų kaimo bendruomenės valdybos nario/narės rinkimų klausimas. Poreikis išrinkti naują narį į Raitininkų kaimo bendruomenės valdybą atsirado, kuomet šiemet bendruomenė neteko vienos iš bendruomenės steigėjų, bendruomenės valdybos narės Dovilės Jankauskienės. Pirmininkaujantis Gedeminas Kašėta visiems paskelbė prieš susirinkimą -bendruomenės narių pasiūlytas kandidatūras: Dovilę Didžiulienę, Stasę Bingelienę ir Rolandą Jurkšą. Šio klausimo svarstymo metu daugiau nepasiūlius kandidatūrų, kandidatų buvo paklausta ar jie sutinka kandidatuoti į bendruomenės valdybos nario pareigas. S. Bingelienė ir R. Jurkšas atsisakė kandidatuoti motyvuodami savo užimtumu, tad vyko balsavimas tik dėl vienos kandidatės D. Didžiulienės. Jos kandidatūra į Raitininkų kaimo bendruomenės valdybą Visuotiniame narių susirinkime buvo patvirtinta vienbalsiai.

Po rinkiminio klausimo, Raitininkų kaimo bendruomenės pirmininkas Juozas Adomaitis pristatė bendruomenės veiklos ir finansinės ataskaitas, o revizorius Dmitrij Riabinin davė susipažinti su revizijos ataskaita. Ataskaitose buvo nupasakota bendruomenės veikla, bei paminėti konkretūs skaičiai: narystė bendruomenėje palengva auga: 2022 metų pabaigoje bendruomenės nariais buvo 49 nariai, praėjusį Visuotinį narių susirinkimą (2023 09 28 dieną) buvo 55 nariai, o šiandien Raitininkų kaimo bendruomenei priklauso 59 nariai. 2022 metais bendruomenė turėjo 610,34 Eur įplaukų ir patyrė 568,84 Eur išlaidų. 2023 metais gauta 4565,00 eurai, išleista 485,42 Eur.

Pirmininkas informavo, kad dar šių metų sausio mėnesio pradžioje paskelbus apie tai, jog skulptūros „Ramybės angelas“ pastatymui suaukota pinigų suma viršijo planuotus 5000 Eur, žmonės ir toliau aukoja. Tad šiuo metu skulptūrai paaukota suma siekia 5820,00 Eur. ir nors visi informuojami, kad preliminari reikalinga skulptūros pastatymui suma surinkta, žmonės aukodami teigia, kad vis tiek ankščiau ar vėliau reikės skulptūrą remontuoti, aptvarkyti aplink skulptūrą aplinką ir panašiai, todėl jie ir aukoja.

Bendruomenės narė Milda Dereškevičienė pristatė artėjančios šventės vyksiančios liepos 13 d. „Sugužėjimas Raitininkų kaime’ 2024“ programą ir dalyvius, bei pakvietė visus aktyviau įsitraukti į šventės planavimą.
Valdybos narys Juozas Drobnys pakvietė visus į pavasarinę

talką balandžio 14 dieną, kurios metu būtų tvarkomos Raitininkų kaimo kelių pakelės, kapinės ir panašiai. Kaip pabrėžė J. Drobnys, kiek pavyks sutvarkyti, priklausys nuo to kiek bendruomenės narių susirinks į talką.

Visuotinis narių susirinkimas baigėsi naujų narių priėmimu į bendruomenę, bei maloniomis diskusijomis prie saldaus vaišių stalo.