Ker­šu­čio rais­to Ka­lė­da ap­lan­kė ne tik Rai­ti­nin­kus

Rai­ti­nin­kų kai­me, ku­ris ka­dai­se bu­vo pa­da­lin­tas Aly­taus ir Va­rė­nos ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bėms, yra Ker­šu­čio rais­tas. Bu­vęs jis įspū­din­gai di­de­lis, bet pra­ėju­sio am­žiaus tar­pu­ka­rio me­tais rais­tas pra­dė­tas me­lio­ruo­ti, to­dėl šiuo me­tu ge­ro­kai …

Ker­šu­čio rais­to Ka­lė­da ap­lan­kė ne tik Rai­ti­nin­kus Skaityti daugiau »